Partners

De kennispartners in dit project zijn VUmc, TNO, Tranzo, Trimbos en Hogeschool Arnhem Nijmegen.

VUmc

Ieder jaar worden er stapels artikelen gepubliceerd ter bevordering van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Maar wat doet de praktijk hier nu eigenlijk mee? Daarom heeft VUmc sinds 2005 Academische Werkplaatsen gevormd met een aantal arbodiensten. Hierbinnen werken onderzoekers samen met  professionals uit de praktijk op het gebied van onderwijs, onderzoek en cliëntenzorg.

Lees meer
 

TNO

TNO ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevorderen. Bij volwassenen en ouderen is bijvoorbeeld nog veel winst te behalen door vitaliteit en participatie te vergroten. Zo stijgt ook de kwaliteit van leven. Dit doen we door zowel het gezonder gedrag te stimuleren als door een gezondere omgeving te creëren. Dit slaagt het best als er samengewerkt wordt in beleid, onderzoek en praktijk.

Lees meer
 

Tranzo

De missie van Tranzo (Tilburg University) is verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. De doelstelling van Tranzo is het bevorderen van evidence based werken door in co-creatie met de praktijk via interdisciplinair onderzoek te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.

Lees meer
 

Trimbos

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.

Lees meer
 

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

Het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bundelt en genereert via praktijkgericht onderzoek kennis over gezondheid, arbeidsrisico’s, productiviteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers én van organisaties. Ook draagt het bij aan het verspreiden, toepassen en implementeren van de kennis in de praktijk. Het is de ambitie van het lectoraat om voor de hogeschool en externe partijen een herkenbare partner te zijn op het gebied van arbeid en gezondheid.

Lees meer
RSS Feeds
Disclaimer   |    Privacy statement    |    © 2014 TNO