Lerend netwerk

Er is een lerend netwerk van bedrijven om te leren van ervaringen van andere bedrijven en om knelpunten bij het inzetten van de strategie te bespreken. Van de industrie tot de welzijnszorg: organisaties uit alle sectoren nemen deel aan het netwerk. Het netwerk komt drie keer per jaar bij elkaar.

U hoeft nooit te ver te reizen, omdat we in drie regio’s netwerken: Noord, Midden en Zuid. Er is ook uitwisseling tussen de drie regio’s doordat we eenmaal per jaar een Groot Lerend Netwerk bijeenkomst organiseren waarin we elkaar ontmoeten.

RSS Feeds
Disclaimer   |    Privacy statement    |    © 2014 TNO