Doelstelling

Een netwerk van bedrijven en wetenschappers slaat in dit projectvoorstel dan ook de handen ineen om stress in arbeid aan te pakken. Dit kan door het ontwikkelen en invoeren van een ‘integrale strategie’ om knelpunten die stress veroorzaken in bedrijven systematisch te inventariseren en aan te pakken. De integrale strategie is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, maar wordt samen met u als partners praktisch toepasbaar gemaakt. De strategie wordt in het project in drie fases doorontwikkeld, toegepast en geëvalueerd. Elke fase vraagt een andere bijdrage van de praktijkpartner.

Fase 1: Doorontwikkeling van de strategie (2014)

De integrale strategie is evidence-based maar daarmee is ze nog niet direct praktisch toepasbaar in bedrijven. U denkt in deze fase mee over het ontwikkelen van de strategie, bijvoorbeeld door deel te nemen aan brainstorm gesprekken met leden van het netwerk of interviews met directie, management, leidinggevenden en medewerkers binnen uw eigen bedrijf te organiseren. Kennisorganisaties en praktijkorganisaties bundelen zo hun kennis en leren van elkaar.

Fase 2: Proefinvoering van de strategie (2015-2016)

In fase 2 zal de integrale strategie ingevoerd worden in enkele bedrijven en in specifieke sectoren, rekening houdend met de kennis opgedaan in fase 1. Onder begeleiding van de kennisorganisaties en toeziend oog van de partners in het netwerk, wordt de strategie samen met uw in het bedrijf toegepast. Op deze manier pakken we samen stress aan in uw bedrijf, met advies van binnenuit en/of buitenaf.

Fase 3: Evaluatie van de invoering van de strategie (2016-2017)

In fase 3 wordt de ingevoerde strategie geëvalueerd bij deelnemende bedrijven. Ook wordt voor enkele bedrijven in een business case de besparingsmogelijkheden van de strategie doorgerekend. De ervaringen met de strategie zullen gedeeld worden op een digitaal platform en in het landelijk netwerk van partners: wat ging goed, wat kan beter. Het platform en netwerk zullen na afronding van het project de strategie blijven uitdragen. U krijgt inzicht in de effecten van de strategie in uw bedrijf en in de bijhorende business case.

RSS Feeds
Disclaimer   |    Privacy statement    |    © 2014 TNO